Pogány Erzsébet

Pogány Erzsébet
igazgató, SZAKC

Pogány Erzsébet okleveles közgazdász, a Szövetség a Közös Célokért társulás (SZAKC) igazgatója.

Somorján él születésétől fogva. A somorjai gimnáziumban tanult, majd Selmecbányán érettségizett, 1986-ban a Pozsonyi Közgazdasági Egyetemen szerzett diplomát.
A szlovákiai magyar közéletben több évtizede tevékenykedik, eddigi munkahelyein mindig közösségépítő munkát végzett: A somorjai városházán, az Együttélés politikai mozgalomban, a Magyarok Világszövetségében, a Rákóczi Szövetségben és 2001-től napjainkig a Szövetség a Közös Célokért társulásban.
A SZAKC alapításában és irányításában kezdettől részt vesz, jogi személyek társulásaként jegyezte be 2001-ben a Nyitrai Kerületi Hivatal, jelenleg 20 tagszervezete van, és Dél-Szlovákia városaiban tájékoztató irodahálózatot működtet. A SZAKC sokirányú tájékoztató és szervező munkát végez. (www.szakc.sk, www.info-net.sk)
Az első szlovákiai magyar hírportál, a Felvidék.ma alapítója.

A Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság elnöke.

A felvidéki magyarságért végzett több évtizedes tevékenységéért 2015-ben a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével tüntették ki, 2010-ben a Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma Teleki Pál Érdemrendet, 2014-ben a Rákóczi Szövetség Esterházy Emlékérmet adományozott neki. 2016-ban Ex libris-díjat kapott.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének és a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének tiszteletbeli tagja.